Vi vill gärna påminna om att eleverna byter klassbeteckning från t.ex. 7a till 8a. Föräldern behöver av prenumerera på den klass de prenumererar på (se under under Länkar på vänstra sidan. Information till föräldrar om blogg) och prenumerera på den nya klassen. Detta är alltså ingenting som flyttas över automatisk.

Hultdalsskolan ligger i Åby och tillhör Kvillingespåret som består av förskolor och skolor i Åby, Jursla och Simonstorp.
Elever kommer från Jurslaskolan och Åbymoskolan för att gå hos oss i årskurserna 7-9.

fredag 21 april 2017


Är du igång med Studi.se?
Många lärare och elever i Norrköpings skolor har kommit igång med det flerspråkiga digitala läromedlet Studi.se.
I Studi.se hittar du animerade lektioner och quiz med innehåll som är baserat på kunskapskraven i LGR11 (åk 7-9). Lektionerna är dubbade och textade på svenska, engelska, arabiska, somaliska, tigrinska och dari.

Alla lärare och elever har fått mejl med inloggningsuppgifter från Studi.se. Har du problem med inloggning kan du höra av dig till Mikael Dahlström på Lärande IKT, mikael.dahlstrom@norrkoping.se.

Läs mer om språkprojektet här.

Studi.se startsida


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar