Vi vill gärna påminna om att eleverna byter klassbeteckning från t.ex. 7a till 8a. Föräldern behöver av prenumerera på den klass de prenumererar på (se under under Länkar på vänstra sidan. Information till föräldrar om blogg) och prenumerera på den nya klassen. Detta är alltså ingenting som flyttas över automatisk.

Hultdalsskolan ligger i Åby och tillhör Kvillingespåret som består av förskolor och skolor i Åby, Jursla och Simonstorp.
Elever kommer från Jurslaskolan och Åbymoskolan för att gå hos oss i årskurserna 7-9.

tisdag 15 september 2015

Dextra - frånvaro

Här kommer ett förtydligande av de nya inställningar som nu gjorts för SMS/Talsvar.

Fr o m VT 15 skickas SMS- och mejlnotifieringar ut till vårdnadshavare på följande sätt:

* notifiering skickas ALLTID då eleven registreras som ogiltigt frånvarande eller avviker från lektion
* notifiering skickas FÖRSTA GÅNGEN på dagen som eleven registreras för sen ankomst, om ingen annan notifiering skickats ut dessförinnan
* notifiering skickas dessutom ALLTID då sjukanmälan görs via talsvar

Precis som tidigare skickas notifieringarna en gång i halvtimmen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar