Vi vill gärna påminna om att eleverna byter klassbeteckning från t.ex. 7a till 8a. Föräldern behöver av prenumerera på den klass de prenumererar på (se under under Länkar på vänstra sidan. Information till föräldrar om blogg) och prenumerera på den nya klassen. Detta är alltså ingenting som flyttas över automatisk.

Hultdalsskolan ligger i Åby och tillhör Kvillingespåret som består av förskolor och skolor i Åby, Jursla och Simonstorp.
Elever kommer från Jurslaskolan och Åbymoskolan för att gå hos oss i årskurserna 7-9.

fredag 25 september 2015

Religion på schemat

Vi pratar om stora frågor i religionen. Vad står det egentligen i Bibeln och vilka slutsatser kan man dra av det som står? Under fredagen arbetade vi med läsning och det gjorde vi med en lärobokstext som handlade om Bibelns första berättelser. För att komma igenom texterna på ett bra sätt arbetar de i studiegrupper på det sätt som gruppen själv vill. En del vill läsa texterna högt för varandra, andra vill lyssna när deras kamrater läser samtidigt som de följer med i texten och en del vill läsa tyst.
Att jobba tillsammans ger mer
kunskap och fler förmågor.
Eleverna fick läsfrågor inne i texten som de i grupp svarade på. På det här sättet hoppas jag att de utvecklar sin läsförmåga ännu mer och stannar upp för att analysera innehållet i texten. När vi sedan går igenom våra tankar i storgrupp tar vi alla del av varandras styrkor och lär oss av varandra. Svaren vi fick var fantastiska. Här är ett litet axplock!

  • Gud har gjort kvinnan av Adams revben - alltså är kvinnan en man och mannen en kvinna - då är könet irrelevant.
  • Att Paradiset skulle bli förstört om vi människor klev in för vi är aldrig nöjda och producerar bara mer och mer.

Så här ser Gud ut om du frågar två av grabbarna


Om vi skulle få gå in i Paradiset idag skulle den innehålla chokladbäckar, godisträd
och man skulle aldrig bli tjock eller få ont. Dessutom skulle det vara lugn och ro och ingen skulle bli sjuk
om du frågar ett flertal elever. Några sa att Paradiset är tvärtom mot hur det är på jorden. Intressant tanke!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar