Vi vill gärna påminna om att eleverna byter klassbeteckning från t.ex. 7a till 8a. Föräldern behöver av prenumerera på den klass de prenumererar på (se under under Länkar på vänstra sidan. Information till föräldrar om blogg) och prenumerera på den nya klassen. Detta är alltså ingenting som flyttas över automatisk.

Hultdalsskolan ligger i Åby och tillhör Kvillingespåret som består av förskolor och skolor i Åby, Jursla och Simonstorp.
Elever kommer från Jurslaskolan och Åbymoskolan för att gå hos oss i årskurserna 7-9.

onsdag 16 september 2015

SO-Läxa 8C

Läxa i samhällskunskap tills på måndag den 21/9 är följande;

Läsa sida 100-104 i häftet. Svara på frågorna som står på sida 101 & 104.

VIKTIGT är att ni svarar ordentligt på frågorna så att vi kan diskutera svaren i helklass på måndag.

OBS Ni som var sjuka idag får söka upp mig under veckan för att få ut häftet.

Lycka till, Daniel.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar