Vi vill gärna påminna om att eleverna byter klassbeteckning från t.ex. 7a till 8a. Föräldern behöver av prenumerera på den klass de prenumererar på (se under under Länkar på vänstra sidan. Information till föräldrar om blogg) och prenumerera på den nya klassen. Detta är alltså ingenting som flyttas över automatisk.

Hultdalsskolan ligger i Åby och tillhör Kvillingespåret som består av förskolor och skolor i Åby, Jursla och Simonstorp.
Elever kommer från Jurslaskolan och Åbymoskolan för att gå hos oss i årskurserna 7-9.

torsdag 8 oktober 2015

8b, matteprov v 42

Hej alla,

Som ni säkert vet så skriver 8b prov i matematik torsdag v 42. Provet kommer behandla kapitel 1 och 7. Följande gäller inför provet:

Kapitel 1 Tal, s.6-37 (inkl. sammanfattning på s.36-37)
Kapitel 7 Stora och små tal, s.208-231 (inkl. sammanfattning på s.230-231)

Grundläggande mål som eleven ska kunna:
● arbeta med och förstå hur vårt talsystem är uppbyggt/fungerar
● multiplicera och dividera med positiva tal mindre än 1
● förklara vad ett negativt tal är
● addera och subtrahera negativa tal
● skriva och arbeta med tal i potensform
● namnge små och stora tal
● jämförpris/kilopris
● använda begreppet storleksordning
● räkna med små och stora tal
● skriva stora tal med prefix
● skriva stora tal i tiopotensform
● räkna med tal i tiopotensform

För högre mål eleven ska också kunna:
● multiplicera och dividera negativa tal
● räkna med tal i grundpotensform
● räkna med potenstal
● skriva små tal med prefix
● skriva små och stora tal i tiopotensform

Samtliga elever har under v 41 och 42 tillgång till repetitionsuppgifter samt arbetsblad för att repetera och befästa de moment hen känner sig osäker på. Därutöver finns tid att fördjupa sig och ta sikte på högre betyg än E med hjälp av röd kurs om man så önskar. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar