Vi vill gärna påminna om att eleverna byter klassbeteckning från t.ex. 7a till 8a. Föräldern behöver av prenumerera på den klass de prenumererar på (se under under Länkar på vänstra sidan. Information till föräldrar om blogg) och prenumerera på den nya klassen. Detta är alltså ingenting som flyttas över automatisk.

Hultdalsskolan ligger i Åby och tillhör Kvillingespåret som består av förskolor och skolor i Åby, Jursla och Simonstorp.
Elever kommer från Jurslaskolan och Åbymoskolan för att gå hos oss i årskurserna 7-9.

torsdag 8 oktober 2015

Träna kartor

Nu görs det kartor må ni tro. Just nu tränar vi kartor, karttecken och kartböcker på geografin. Eleverna fick i uppgift att stega upp ett område. Sedan skulle de rita en karta av sitt område med olika karttecken. Det blev en utmaning men jösses vad de kämpade och verkligen lade manken till att göra sina kartor så skalenliga och perfekta som möjligt. Utomhuspedagogik med både SO, matte och bild i sitt esse!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar