Vi vill gärna påminna om att eleverna byter klassbeteckning från t.ex. 7a till 8a. Föräldern behöver av prenumerera på den klass de prenumererar på (se under under Länkar på vänstra sidan. Information till föräldrar om blogg) och prenumerera på den nya klassen. Detta är alltså ingenting som flyttas över automatisk.

Hultdalsskolan ligger i Åby och tillhör Kvillingespåret som består av förskolor och skolor i Åby, Jursla och Simonstorp.
Elever kommer från Jurslaskolan och Åbymoskolan för att gå hos oss i årskurserna 7-9.

måndag 6 februari 2017

Tema Framtid åk 8

Under v 5 och 6 fokuserar vi på framtiden, gymnasieval och olika yrken främst. Vi har haft besök av elever från gymnasiet och från föräldrar som kommit och berättat om just sina arbeten. Eleverna har fått fundera över var de tror att de är när de är 25 år, de får träna på att skriva ett personligt brev och ett CV, de har undersökt vad som gäller vid sommarjobb och mycket mer. Denna vecka gör de flesta företagsbesök i grupp, något de förberett under v 5 och som ska mynna ut i en företagspresentation på fredag. Alla klasser har också fått uppleva Arbetets museums Workshop "Jobbcirkus".Inga kommentarer:

Skicka en kommentar