Vi vill gärna påminna om att eleverna byter klassbeteckning från t.ex. 7a till 8a. Föräldern behöver av prenumerera på den klass de prenumererar på (se under under Länkar på vänstra sidan. Information till föräldrar om blogg) och prenumerera på den nya klassen. Detta är alltså ingenting som flyttas över automatisk.

Hultdalsskolan ligger i Åby och tillhör Kvillingespåret som består av förskolor och skolor i Åby, Jursla och Simonstorp.
Elever kommer från Jurslaskolan och Åbymoskolan för att gå hos oss i årskurserna 7-9.

torsdag 16 februari 2017

Vi hälsar Gerald välkommen till Hultdal!

Som ni vet kommer Anna Vilander att gå vidare för att arbeta som lärare i svenska som andraspråk på Navestadsskolan. Anna har efter jullovet ansvarat för tyskaundervisningen parallellt med arbetet med våra nyanlända elever.


Gerald Walsch som är legitimerad lärare i tyska kommer att börja hos oss redan efter sportlovet. Det känns jätteroligt att vi äntligen har full bemanning när det gäller våra moderna språk. Gerald har tidigare arbetat som lärare i tyska både på gymnasiet och på grundskolan. Just nu arbetar han som modersmålslärare i tyska här i Norrköping. Under en övergångsperiod kommer han arbeta både hos oss och som modersmålslärare på interkulturella språkenheten. Det innebär att Gerald kommer finnas på plats hos oss måndagar och torsdagar till att börja med.


Med vänliga hälsningar
Jenny Östlund, rektor

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar