Vi vill gärna påminna om att eleverna byter klassbeteckning från t.ex. 7a till 8a. Föräldern behöver av prenumerera på den klass de prenumererar på (se under under Länkar på vänstra sidan. Information till föräldrar om blogg) och prenumerera på den nya klassen. Detta är alltså ingenting som flyttas över automatisk.

Hultdalsskolan ligger i Åby och tillhör Kvillingespåret som består av förskolor och skolor i Åby, Jursla och Simonstorp.
Elever kommer från Jurslaskolan och Åbymoskolan för att gå hos oss i årskurserna 7-9.

onsdag 15 mars 2017

Blogginlägg 1

Teknik 8:an- Blogg


8/3-2017


Hej bloggen!
Idag är det första bloggdagen men även den första arbetsdagen.
Vi har fått reda på vad vi ska jobba med och vi har delat in oss i grupper som känner sig bekväma vid sina område. Två stycken grupper har blivit tilldelade att arbeta med koden. Tre stycken grupper har blivit tilldelade att arbeta med terrängfordonet och en grupp kommer att arbeta med hinderbanan.
Våra grupper är i full gång med att planera sina arbeten och det verkar flyta på rätt så bra.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar