Vi vill gärna påminna om att eleverna byter klassbeteckning från t.ex. 7a till 8a. Föräldern behöver av prenumerera på den klass de prenumererar på (se under under Länkar på vänstra sidan. Information till föräldrar om blogg) och prenumerera på den nya klassen. Detta är alltså ingenting som flyttas över automatisk.

Hultdalsskolan ligger i Åby och tillhör Kvillingespåret som består av förskolor och skolor i Åby, Jursla och Simonstorp.
Elever kommer från Jurslaskolan och Åbymoskolan för att gå hos oss i årskurserna 7-9.

tisdag 14 mars 2017


Samarbete med utbildningskontoret och polisenVi skulle vilja informera er föräldrar om att utbildningskontoret och polisen, Norrköpingspolisens ungdomssektion och Östgötapolisens hundgrupp, har kommit överens om att starta ett brottsförebyggande samarbete. Med detta samarbete vill vi hitta nya vägar att arbeta brottsförebyggande mot narkotikan.

Samarbetet går ut på att vi upplåter lokalerna på alla skolor med en verksamhet i årskurs 7-9 och gymnasiet till polisen. Rent konkret betyder det att polisen får komma in i våra lokaler för att söka igenom lokalerna efter narkotika. Polisen kommer även att använda hundar för att söka av lokalerna.
Polisen bestämmer själva vilka skolor som ska besökas och vid vilket tillfälle. Projektet startas upp under den närmaste tiden och utvärderas efter en tid, för att sedan förhoppningsvis gå vidare.
Målet med samarbetet är att vi ska se till att skolan ska vara en drogfri plats där inte ska finnas någon narkotika.

Om det skulle visa sig att vi misstänker att narkotika finns i ett elevskåp, kommer rektor att kunna besluta om att öppna detta skåp.

Tillsammans ska vi göra Norrköpings skolor helt drogfria.

Med vänliga hälsningar

Anders Pantzar
Verksamhetschef 7-9 skolor

Claes Göransson
Gymnasiechef De Geer/Kungsgård

Anders Palmgren
Gymnasiechef Haga/Eber

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar