Vi vill gärna påminna om att eleverna byter klassbeteckning från t.ex. 7a till 8a. Föräldern behöver av prenumerera på den klass de prenumererar på (se under under Länkar på vänstra sidan. Information till föräldrar om blogg) och prenumerera på den nya klassen. Detta är alltså ingenting som flyttas över automatisk.

Hultdalsskolan ligger i Åby och tillhör Kvillingespåret som består av förskolor och skolor i Åby, Jursla och Simonstorp.
Elever kommer från Jurslaskolan och Åbymoskolan för att gå hos oss i årskurserna 7-9.

tisdag 22 augusti 2017

Information om Tobaksfri duo.

Under läsåret 17/18 kommer Hultdalsskolan att arbeta med metoden Tobaksfri duo. Tobaksfri duo är en kontraktsmetod för att förebygga tobaksbruk bland våra ungdomar, där elevernas hälsa står i fokus och där skolan tillsammans med er betydelsefulla vuxna utgör ett viktigt stöd.

Med Vänlig Hälsning Sarah, skolsköterska och Linnéa, kurator Inga kommentarer:

Skicka en kommentar