Vi vill gärna påminna om att eleverna byter klassbeteckning från t.ex. 7a till 8a. Föräldern behöver av prenumerera på den klass de prenumererar på (se under under Länkar på vänstra sidan. Information till föräldrar om blogg) och prenumerera på den nya klassen. Detta är alltså ingenting som flyttas över automatisk.

Hultdalsskolan ligger i Åby och tillhör Kvillingespåret som består av förskolor och skolor i Åby, Jursla och Simonstorp.
Elever kommer från Jurslaskolan och Åbymoskolan för att gå hos oss i årskurserna 7-9.

torsdag 31 augusti 2017

Matematik med negativa tal

Denna veckan och nästa repeterar vi hur man gör beräkningar med negativa tal. Här spelar eleverna ett spel där man i par måste diskutera sig fram till hur man ska gå tillväga när man t.ex. ska addera ett tal till 12 för att det ska bli (-128). Hmm hur gör man det? Kommer ni ihåg?I nian nu kommer vi i matten ha läxa 30 minuter varje vecka där vi repeterar blandade områden från hela högstadiets kurs. Detta kommer vi göra på ett avsnitt i boken (eller i classroom) som heter genrepet. Se gärna efter hemma hur det går för era ungdomar i detta arbete!


/Sara & Rebecca

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar