Vi vill gärna påminna om att eleverna byter klassbeteckning från t.ex. 7a till 8a. Föräldern behöver av prenumerera på den klass de prenumererar på (se under under Länkar på vänstra sidan. Information till föräldrar om blogg) och prenumerera på den nya klassen. Detta är alltså ingenting som flyttas över automatisk.

Hultdalsskolan ligger i Åby och tillhör Kvillingespåret som består av förskolor och skolor i Åby, Jursla och Simonstorp.
Elever kommer från Jurslaskolan och Åbymoskolan för att gå hos oss i årskurserna 7-9.

fredag 8 september 2017

8C

Ytterligare en vecka har gått. Nästa vecka är det en schemabrytande temavecka (om tobak och andra droger) samt utvecklingssamtal. Eleverna har fått ett schema för denna vecka (ligger i Classroom). Hoppas att ni har sett i bloggen att det är föräldramöte 26/9 (kl. 18.00-19.30 i matsalen) så att ni inte bokar in er på något annat då :). Trevlig helg! / Martina Vållberg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar