Vi vill gärna påminna om att eleverna byter klassbeteckning från t.ex. 7a till 8a. Föräldern behöver av prenumerera på den klass de prenumererar på (se under under Länkar på vänstra sidan. Information till föräldrar om blogg) och prenumerera på den nya klassen. Detta är alltså ingenting som flyttas över automatisk.

Hultdalsskolan ligger i Åby och tillhör Kvillingespåret som består av förskolor och skolor i Åby, Jursla och Simonstorp.
Elever kommer från Jurslaskolan och Åbymoskolan för att gå hos oss i årskurserna 7-9.

tisdag 19 september 2017

Enkät "Om mig"


 Hej!
Under veckorna som kommer får eleverna svara på en enkät som länets kommuner, Region Östergötland samt Länsstyrelsen Östergötland håller i. Nedan följer information om enkäten som ni kan läsa. Deltagande är frivilligt och svaren är anonyma.

Om mig

En enkät om hälsa till elever i Östergötland

 

Om mig är en enkät som bygger på intervjuer med ungdomar i Östergötland om vad de tycker är viktigt för hälsa och livsstil.  Enkäten genomfördes för första gången hösten 2014 och är ett samarbete mellan länets kommuner, Region Östergötland och Länsstyrelsen Östergötland. Förhoppningen är en ökad delaktighet för ungdomar i frågor som berör dem.

En fördel med en regional enkät är att den lätt kan anpassas efter regionens behov och målet är att Om mig ska genomföras regelbundet i regionen.

Enkäten riktar sig till elever i grundskolans årskurs 8 och gymnasieskolans årskurs 2 och genomförs i höst mellan vecka 38-43. Eleverna svarar anonymt på frågorna och det är helt frivilligt att delta. 

Enkätsvaren används för uppföljning, beslut och prioriteringar på skol-, kommun- och länsnivå och data hanteras enligt personuppgiftslagen.

Vill du veta mer så kan du gå in på http://vardgivarwebb.regionostergotland.se/ungdomsenkat

 

Länets kommuner, Region Östergötland och Länsstyrelsen Östergötland

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar