Vi vill gärna påminna om att eleverna byter klassbeteckning från t.ex. 7a till 8a. Föräldern behöver av prenumerera på den klass de prenumererar på (se under under Länkar på vänstra sidan. Information till föräldrar om blogg) och prenumerera på den nya klassen. Detta är alltså ingenting som flyttas över automatisk.

Hultdalsskolan ligger i Åby och tillhör Kvillingespåret som består av förskolor och skolor i Åby, Jursla och Simonstorp.
Elever kommer från Jurslaskolan och Åbymoskolan för att gå hos oss i årskurserna 7-9.

tisdag 19 september 2017

Info 8d

Hej!
Vi är igång efter en temavecka där vi lärt oss om konsekvenser av användande av tobak och droger. Tanken är också att eleverna, om man vill, får delta i ett projekt som kallas Tobaksfri Duo. Detta innebär att eleverna skriver att kontrakt med en tobaksfri vuxen om att inte börja använda tobak. Den försäkran eleven lämnar kommer också att vara en lottsedel där eleven deltar i ett lotteri där man kan vinna bland annat en resa till Gröna Lund för två personer inkl. hotell. Denna utlottning kommer att ske i vår. Under föräldramötet den 26/9 kommer jag att dela ut kontrakt som ni kan läsa igenom och skriva under om man så önskar. Vi kommer också att prata om detta i skolan.


Vecka 38;
En lugn vecka. Just nu ser det enbart ut att vara engelskaläxa - grammatik tills på fredag.


MVH
Oskar

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar