Vi vill gärna påminna om att eleverna byter klassbeteckning från t.ex. 7a till 8a. Föräldern behöver av prenumerera på den klass de prenumererar på (se under under Länkar på vänstra sidan. Information till föräldrar om blogg) och prenumerera på den nya klassen. Detta är alltså ingenting som flyttas över automatisk.

Hultdalsskolan ligger i Åby och tillhör Kvillingespåret som består av förskolor och skolor i Åby, Jursla och Simonstorp.
Elever kommer från Jurslaskolan och Åbymoskolan för att gå hos oss i årskurserna 7-9.

fredag 15 september 2017

Temavecka i 9:an

Det är galet hur nervös man kan vara när man ska tala inför folk. Skolan utsätter både tuffa och blyga för samma behandling; prata inför grupp! I de flesta ämnena krävs det också att man gör det bra, enligt kunskapskraven, för att man ska bli godkänd. 
Och redan nu i höst ska vi ha de muntliga nationella proven med våra 9:or. Så vi bestämde oss för att träna våra ljuvliga elever för att de ska ha de bästa förutsättningarna. Så temat blev MUNTLIGA FRAMSTÄLLNINGAR! 

Under veckan har det varit febril verksamhet där eleverna fått föreläsningar om Våga Tala, film om den stammande Kung George VI. Det har varit  debatter och gruppdiskussioner. 
Allt mynnade ut i en stordebatt bland 12 modiga elever som i olika
 
konstellationer gick upp och debatterade om olika etiska dilemman som: Ska vi tillåta dödshjälp  och abort inför mer än 100 niondeklassare på skolan. Så himla modigt. Efteråt var det fler som kom och sa att de också skulle vilja testa - modet kom när de såg hur bra det blev. 


Nu lämnar vi temaveckan men vi hoppas eleverna tar med sig lärdomar om strukturer, förberedelser  och tankar inför stundande månaderna framöver.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar