Vi vill gärna påminna om att eleverna byter klassbeteckning från t.ex. 7a till 8a. Föräldern behöver av prenumerera på den klass de prenumererar på (se under under Länkar på vänstra sidan. Information till föräldrar om blogg) och prenumerera på den nya klassen. Detta är alltså ingenting som flyttas över automatisk.

Hultdalsskolan ligger i Åby och tillhör Kvillingespåret som består av förskolor och skolor i Åby, Jursla och Simonstorp.
Elever kommer från Jurslaskolan och Åbymoskolan för att gå hos oss i årskurserna 7-9.

fredag 15 september 2017

Temavecka; tobak & studieteknik

I skrivande stund börjar den första temaveckan gå mot sitt slut. Eleverna har under denna vecka fördjupat sig i tobaksfrågor och studieteknik. Vi har även haft besök från tobaksFRI duo som har haft en utställning och samtal med våra elever.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar