Vi vill gärna påminna om att eleverna byter klassbeteckning från t.ex. 7a till 8a. Föräldern behöver av prenumerera på den klass de prenumererar på (se under under Länkar på vänstra sidan. Information till föräldrar om blogg) och prenumerera på den nya klassen. Detta är alltså ingenting som flyttas över automatisk.

Hultdalsskolan ligger i Åby och tillhör Kvillingespåret som består av förskolor och skolor i Åby, Jursla och Simonstorp.
Elever kommer från Jurslaskolan och Åbymoskolan för att gå hos oss i årskurserna 7-9.

måndag 16 oktober 2017

Våga tala kurs

Efter höstlovet kommer vi att anordna en våga tala kurs för de elever som känner behov. Om ni som förälder vet att er ungdom har jobbigt inför tal-situationer så tala gärna om för er ungdom att det nu finns tillfälle till att komma över denna rädsla.
Kursen kommer att gå under skoltid på elevens valtid onsdagar kl. 8:20-9:20, under fem veckor.
Vi beräknar starta vecka 45. 
På kursen kommer vi att ta upp vad som händer i kroppen när man blir nervös och även ge tips, råd och praktisk övning inför tal tillfällen som t.ex. muntliga redovisningar.
Anmälan innan höstlovet till mentor eller Linnea kurator.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar