Vi vill gärna påminna om att eleverna byter klassbeteckning från t.ex. 7a till 8a. Föräldern behöver av prenumerera på den klass de prenumererar på (se under under Länkar på vänstra sidan. Information till föräldrar om blogg) och prenumerera på den nya klassen. Detta är alltså ingenting som flyttas över automatisk.

Hultdalsskolan ligger i Åby och tillhör Kvillingespåret som består av förskolor och skolor i Åby, Jursla och Simonstorp.
Elever kommer från Jurslaskolan och Åbymoskolan för att gå hos oss i årskurserna 7-9.

onsdag 29 november 2017

Hultanytt

Nu börjar höstterminen lida mot sitt slut och vi har cirka tre veckor kvar till skolavslutningen. 9:orna har nu genomfört de muntliga nationella proven i både svenska, matematik och engelska och är nu ute på en veckas PRAO. I lördags genomfördes gymnasiemässan och jag hoppas att ni som var där känner att ni fick värdefull information inför gymnasievalet. De öppna husen på våra gymnasieskolor pågår för full och i januari kommer våra 9:or erbjudas prova på dagar på gymnasieskolorna. Mer information om detta kommer ni få av mentorerna och vår studie- och yrkesvägledare Carolin.

Skolavslutning

Som vanligt har vi vår traditionsenliga skolavslutning i gymnastiksalen på torsdag den 21/12 klockan 17.00. Årets avslutning är planerad av personal och elever i årskurs 8. Vårdnadshavare är välkomna i mån av plats.


Betyg och omdömen

Eleverna får sitt terminsbetyg i ett kuvert på avslutningen. Det skriftliga omdömet kommer skickas till elevernas e-post. På mentorstiden sista veckan kommer alla mentorer att gå igenom med eleverna så vi ser att de kan öppna sin epost. Eleverna kommer att använda sina omdömen under vårterminen då de förbereder sig inför utvecklingssamtalet. Titta gärna tillsammans med er ungdom på det skriftliga omdömet. Det kan vara lite klurigt att urskilja vilket ämne omdömet avser. Längst upp står det en kod och det gäller att ni tittar på de bokstäver som står efter GRGR. Se nedanstående skärmdump. Era ungdomar är dock säkra på vilken beteckning de olika ämnena har då det är samma som i schemat.Utvecklingssamtal och Tema framtid

Vårens utvecklingssamtal kommer att ske under vecka 5 i alla årskurser. Mentorerna kommer att återkomma med tider för samtalen i början av vårterminen.


Under slutet av vecka 4 samt vecka 5 kommer eleverna i årskurs 8 arbeta med Tema framtid. Detta teamarbete är ett led i vårt arbete att förbereda eleverna inför kommande gymnasie- och yrkesval. Mentorerna kommer att informera mer om vad som händer dessa veckor efter jullovet.Viktiga datum till våren

8/1 Studiedag
9/1 Skolan börjar med lektioner enligt schemat
V 5  Utvecklingssamtal
V4-5 Tema framtid för årskurs 8


Tack för den här tiden

Jag vill också i detta brev informera om att jag den 1/2-2018 kommer att avsluta min tjänst på som rektor på Hultdalsskolan. Jag kommer framöver istället arbeta som verksamhetschef för grundskolorna i Norrköpings kommun. Det har varit sju roliga och stimulerande år här på Hultdalsskolan tillsammans med fantastiska medarbetare och elever. Jag vill här tacka er föräldrar för det goda sammarbete jag upplever att vi haft under de här åren.


Rekrytering av ny rektor är påbörjad så ännu är det inte klart vem som kommer ta över efter mig.


                                                  Bildresultat för jul

Vi alla på Hultdalsskolan önskar er en riktig God Jul & Ett Gott Nytt År


Jenny Östlund rektor

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar