Vi vill gärna påminna om att eleverna byter klassbeteckning från t.ex. 7a till 8a. Föräldern behöver av prenumerera på den klass de prenumererar på (se under under Länkar på vänstra sidan. Information till föräldrar om blogg) och prenumerera på den nya klassen. Detta är alltså ingenting som flyttas över automatisk.

Hultdalsskolan ligger i Åby och tillhör Kvillingespåret som består av förskolor och skolor i Åby, Jursla och Simonstorp.
Elever kommer från Jurslaskolan och Åbymoskolan för att gå hos oss i årskurserna 7-9.

tisdag 12 december 2017

Prova på

Under veckorna 4 och 5 har gymnasieskolorna Prova på-dagar. 
Våra elever kommer att få besöka två program under dessa veckor. 
Eleverna kommer att under vecka 51 få välja vilka program/skolor som de vill besöka. Alla besök görs på dagtid (kl 09.00-12.30) och eleverna äter lunch på gymnasieskolan. Eleverna kommer att åka buss till gymnasieskolorna. Syftet med dessa obligatoriska besök är att eleven ska få en djupare inblick i programmet, hur man arbetar på skolan, träffa lärare och elever samt se skolans yttre och inre miljö. I början av vecka 3 kommer eleverna att få veta vilka program som han/hon ska besöka.
Bildresultat för gymnasiet


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar