Vi vill gärna påminna om att eleverna byter klassbeteckning från t.ex. 7a till 8a. Föräldern behöver av prenumerera på den klass de prenumererar på (se under under Länkar på vänstra sidan. Information till föräldrar om blogg) och prenumerera på den nya klassen. Detta är alltså ingenting som flyttas över automatisk.

Hultdalsskolan ligger i Åby och tillhör Kvillingespåret som består av förskolor och skolor i Åby, Jursla och Simonstorp.
Elever kommer från Jurslaskolan och Åbymoskolan för att gå hos oss i årskurserna 7-9.

fredag 26 januari 2018

Schemabrytande vecka åk 9

Nästa vecka, v.5, har vi fokus på förberedelse och fördjupning. Varje elev gör sitt eget schema, det finns i Classroom. Många elever kommer även vara på prova på-dagar. Vi påbörjar också våra utvecklingssamtal. Ramtiden för undervisningen i skolan är kl. 9-13.30. Busstider för gymnasiebesöken ligger i mentorsklassrummet. Torsdagen slutar vi något senare pga konsert i Norrköping.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar