Vi vill gärna påminna om att eleverna byter klassbeteckning från t.ex. 7a till 8a. Föräldern behöver av prenumerera på den klass de prenumererar på (se under under Länkar på vänstra sidan. Information till föräldrar om blogg) och prenumerera på den nya klassen. Detta är alltså ingenting som flyttas över automatisk.

Hultdalsskolan ligger i Åby och tillhör Kvillingespåret som består av förskolor och skolor i Åby, Jursla och Simonstorp.
Elever kommer från Jurslaskolan och Åbymoskolan för att gå hos oss i årskurserna 7-9.

torsdag 8 februari 2018

Glöm ej gymnasievalet!

Torsdagen den 15 februari är sista dagen för att göra sin gymnasieansökan. Om man vill ha hjälp med utskrift, prata med mentor. Underskrivna ansökningar ska lämnas in senast fredag 16 februari.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar