Vi vill gärna påminna om att eleverna byter klassbeteckning från t.ex. 7a till 8a. Föräldern behöver av prenumerera på den klass de prenumererar på (se under under Länkar på vänstra sidan. Information till föräldrar om blogg) och prenumerera på den nya klassen. Detta är alltså ingenting som flyttas över automatisk.

Hultdalsskolan ligger i Åby och tillhör Kvillingespåret som består av förskolor och skolor i Åby, Jursla och Simonstorp.
Elever kommer från Jurslaskolan och Åbymoskolan för att gå hos oss i årskurserna 7-9.

fredag 2 februari 2018

Tips till vårdnadshavare om anhörig- och kunskapscenter

Anhörig- och kunskapscenter

Anhörig- och kunskapscenter kommer under våren att starta en föräldragrupp för föräldrar till barn/ungdom med autism. Genom en webbutbildning värvas teori med samtal och reflektion kring anhörigskap/föräldraskap, se bifogad broschyr. Där finns även kontaktuppgifter vid frågor eller för anmälan. Föräldragrupp - för dig som har ett barn/ungdom med autism
Med vänlig hälsning elevhälsoteametInga kommentarer:

Skicka en kommentar