Vi vill gärna påminna om att eleverna byter klassbeteckning från t.ex. 7a till 8a. Föräldern behöver av prenumerera på den klass de prenumererar på (se under under Länkar på vänstra sidan. Information till föräldrar om blogg) och prenumerera på den nya klassen. Detta är alltså ingenting som flyttas över automatisk.

Hultdalsskolan ligger i Åby och tillhör Kvillingespåret som består av förskolor och skolor i Åby, Jursla och Simonstorp.
Elever kommer från Jurslaskolan och Åbymoskolan för att gå hos oss i årskurserna 7-9.

fredag 9 mars 2018

Nationella prov

Hej, nästa vecka är det nationella prov i svenska, tisdag och torsdag (direkt på morgonen). En bra förberedelse är att äta och sova bra.

Nedan finns en länk till samtliga datum för de olika nationella proven.

https://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov/provdatum/grundskola/arskurs-9/provdatum-for-nationella-prov-i-arskurs-9-1.199523

Lycka till!
Alla i Lag 9


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar