Vi vill gärna påminna om att eleverna byter klassbeteckning från t.ex. 7a till 8a. Föräldern behöver av prenumerera på den klass de prenumererar på (se under under Länkar på vänstra sidan. Information till föräldrar om blogg) och prenumerera på den nya klassen. Detta är alltså ingenting som flyttas över automatisk.

Hultdalsskolan ligger i Åby och tillhör Kvillingespåret som består av förskolor och skolor i Åby, Jursla och Simonstorp.
Elever kommer från Jurslaskolan och Åbymoskolan för att gå hos oss i årskurserna 7-9.

måndag 16 april 2018

Gymnasieval


Hej!
Idag (16 april) öppnar Gymnasiestudera för en om- och nyvalsperiod. Det är ett preliminärt besked som presenteras. Den slutgiltiga antagningen kommer i sommar och då kan beskedet ha ändrats. Det som styr vilket antagningspoäng ett visst program får påverkas ju av hur många elever som söker till programmet på den skolan, hur många platser programmet på skolan har samt vilka betyg eleverna har när de slutar grundskolan. Många elever ändrar sina betyg till sommaren och sitt gymnasieval och det är därför mycket möjligt att antagningspoängen också kommer att ändras inför det slutgiltiga antagningsbeskedet. Det är viktigt att ha så många val som möjligt i sin ansökan så att era ungdomar kan känna sig säkra på att de kommer in på något av sina alternativ. Titta gärna på statistik kring antagningspoäng på www.gymnasiestudera.se

Om- och nyvalsperiod
Om- och nyvalsperiod för Östergötland och Gymnasiestudera är öppen 16 april - 3 maj.
Om era ungdomar har gjort någon ändring i ansökan ska kvittensen skrivas ut och skrivas på och lämnas till mentor. Sista dagen att lämna in den påskrivna kvittensen är måndagen 7 maj. Görs ingen ändring så är valen sparade från första sökningen.

Slutgilitg antagning
2 juli öppnas Gymnasiestudera för besked om slutgiltigt antagning. Logga in på webben och följ instruktionerna på antagningsbeskedet. Mer information kring detta kommer längre fram under våren.


Vänliga hälsningar
Carolin Nossbring

Studie-och yrkesvägledare/svensklärare
Hultdalsskolan
Hultvägen 6, 61632 ÅBY
Telefon: 0767-627276

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar