Vi vill gärna påminna om att eleverna byter klassbeteckning från t.ex. 7a till 8a. Föräldern behöver av prenumerera på den klass de prenumererar på (se under under Länkar på vänstra sidan. Information till föräldrar om blogg) och prenumerera på den nya klassen. Detta är alltså ingenting som flyttas över automatisk.

Hultdalsskolan ligger i Åby och tillhör Kvillingespåret som består av förskolor och skolor i Åby, Jursla och Simonstorp.
Elever kommer från Jurslaskolan och Åbymoskolan för att gå hos oss i årskurserna 7-9.

torsdag 5 april 2018

Vaccinationskort

Hej, nu har alla vaccinationskort postats alt. delats ut till de elever som vaccinerats i åk 9. På vaccinationskorten finns förteckning över de vaccinationer som getts inom den kommunala elevhälsans medicinska insatser. Har ditt barn fått vaccination på en skola, som använder ett annat journalsystem, står inte det vaccinet med på detta vaccinationskort. Kontakta mig gärna vid frågor, skolsköterska Sarah Läthén
mail: sarah.lathen@norrkoping.se
tele: 072-582 17 66

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar