Vi vill gärna påminna om att eleverna byter klassbeteckning från t.ex. 7a till 8a. Föräldern behöver av prenumerera på den klass de prenumererar på (se under under Länkar på vänstra sidan. Information till föräldrar om blogg) och prenumerera på den nya klassen. Detta är alltså ingenting som flyttas över automatisk.

Hultdalsskolan ligger i Åby och tillhör Kvillingespåret som består av förskolor och skolor i Åby, Jursla och Simonstorp.
Elever kommer från Jurslaskolan och Åbymoskolan för att gå hos oss i årskurserna 7-9.

fredag 31 augusti 2018

Driftunderhåll 30 augusti - 3 september

Sjukanmälan till Dexter (Talsvar) kommer inte fungera under aktuella dagar.

Ring till skolans exp 011-151395 kl 7,30-8,30

Sjukanmälan måste göras varje dag

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar