Vi vill gärna påminna om att eleverna byter klassbeteckning från t.ex. 7a till 8a. Föräldern behöver av prenumerera på den klass de prenumererar på (se under under Länkar på vänstra sidan. Information till föräldrar om blogg) och prenumerera på den nya klassen. Detta är alltså ingenting som flyttas över automatisk.

Hultdalsskolan ligger i Åby och tillhör Kvillingespåret som består av förskolor och skolor i Åby, Jursla och Simonstorp.
Elever kommer från Jurslaskolan och Åbymoskolan för att gå hos oss i årskurserna 7-9.

måndag 20 augusti 2018


Välkomna på föräldramöte!

Vi välkomnar er på vårt första föräldramöte i åk 7. Det ska bli spännande att träffa er igen och dra igång terminen på riktigt. Vi kommer att dela upp mötet i två delar. Först har vi en viktig informationsdel för föräldrarna och sedan får era ungdomar sluta upp i klassrummen när det är dags att dela ut datorer.

Vi vill uppmärksamma er på att detta möte är jätteviktigt!
Inga datorer delas ut utan att vårdnadshavare och elev har tagit del av informationen och skrivit under kontrakten. Dessa har ni fått hemskickade i förtid. Datorn är ett av de viktigaste arbetsredskapen som eleverna har och det är bra att de får dem så fort som möjligt.

Program:
18.00 Samling för föräldrar i Grönan - matsalen
-Kort presentation
-Info från mentorerna - förväntningar på oss, er föräldrar och hur vi tänker att vi ska arbeta för att våra elever ska lyckas.
-Info från stödorganisationen
-Besök från MOA- enheten - tobak, alkohol,
19.00 Samling för föräldrar och elever i respektive klassrum
-Datorinformation
-Utdelning av datorer
-Inloggning
Vi räknar med att sluta senast 20.15
Hjärtligt välkomna önskar Lag 7
Rebecca, Sara, Karin, Alicja, Åza, Jennifer, Marianne och Erik

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar