Vi vill gärna påminna om att eleverna byter klassbeteckning från t.ex. 7a till 8a. Föräldern behöver av prenumerera på den klass de prenumererar på (se under under Länkar på vänstra sidan. Information till föräldrar om blogg) och prenumerera på den nya klassen. Detta är alltså ingenting som flyttas över automatisk.

Hultdalsskolan ligger i Åby och tillhör Kvillingespåret som består av förskolor och skolor i Åby, Jursla och Simonstorp.
Elever kommer från Jurslaskolan och Åbymoskolan för att gå hos oss i årskurserna 7-9.

fredag 7 september 2018


Europeiskt samarbete

Hultdalsskolan har ansökt och fått tilldelat ett Erasmus+ projekt där elever och lärare kommer att samarbeta över gränserna. Våra samarbetspartners kommer från skolor i Italien, Spanien och Slovakien. Projektet heter "We are different, we are same a project about diversity". Projektet löper över två år och är uppdelat i fyra olika teman där elever och lärare samarbetar. Det första temat handlar om tolerans, det andra temat kommer att vara om hur vi kan tackla mobbing - även cyber mobbning, tema nummer tre riktar in sig på mångfald och den sista delen kommer att behandla olika beteenden som utmanar det sociala samspelet i skolan och samhället i stort.
Vi har bildat en projektgrupp med elever och lärare som kommer att arbeta med projektet och dess spridning under elevens val. En del av skolans elever kommer att åka till våra partnerskolor för att redovisa vårt arbete och ta del av vad de andra ländernas skolor kommit fram till.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar