Vi vill gärna påminna om att eleverna byter klassbeteckning från t.ex. 7a till 8a. Föräldern behöver av prenumerera på den klass de prenumererar på (se under under Länkar på vänstra sidan. Information till föräldrar om blogg) och prenumerera på den nya klassen. Detta är alltså ingenting som flyttas över automatisk.

Hultdalsskolan ligger i Åby och tillhör Kvillingespåret som består av förskolor och skolor i Åby, Jursla och Simonstorp.
Elever kommer från Jurslaskolan och Åbymoskolan för att gå hos oss i årskurserna 7-9.

onsdag 19 september 2018

Koll på alla siffror!

Denna vecka jobbar vi i 7:an med decimaltal på matematiklektionerna. Vi har tränat på att sortera decimaltal i storleksordning och göra beräkningar med dem. Ganska bra koll verkar det som vi har men det är många siffror att hålla reda på!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar