Vi vill gärna påminna om att eleverna byter klassbeteckning från t.ex. 7a till 8a. Föräldern behöver av prenumerera på den klass de prenumererar på (se under under Länkar på vänstra sidan. Information till föräldrar om blogg) och prenumerera på den nya klassen. Detta är alltså ingenting som flyttas över automatisk.

Hultdalsskolan ligger i Åby och tillhör Kvillingespåret som består av förskolor och skolor i Åby, Jursla och Simonstorp.
Elever kommer från Jurslaskolan och Åbymoskolan för att gå hos oss i årskurserna 7-9.

fredag 7 september 2018

Vecka 37 9C

Idag har det varit skolval på Hultdalsskolan och alla klasser fick rösta bakom skärmar. Vi har i 9C diskuterat hur ett val i Sverige går till samt även haft ett grupparbete om de olika partierna, så jag hoppas och tror att de är väl insatta i valet. Nästa vecka är en schemabrytande temavecka och temat är "Konflikter". Klassen kommer att ha arbetspass där de skall arbeta kring en konflikt men de kommer också ha ett pass med kyrkan, ett med SYV m. m. Själva arbetsuppgiften (och bedömningsmatris) samt schema för veckan ligger i mappen "Temavecka konflikter" i Classroom. Skoldagarna denna vecka är mellan 09.00 och 14.00.

Trevlig helg! // Martina Vållberg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar