Vi vill gärna påminna om att eleverna byter klassbeteckning från t.ex. 7a till 8a. Föräldern behöver av prenumerera på den klass de prenumererar på (se under under Länkar på vänstra sidan. Information till föräldrar om blogg) och prenumerera på den nya klassen. Detta är alltså ingenting som flyttas över automatisk.

Hultdalsskolan ligger i Åby och tillhör Kvillingespåret som består av förskolor och skolor i Åby, Jursla och Simonstorp.
Elever kommer från Jurslaskolan och Åbymoskolan för att gå hos oss i årskurserna 7-9.

måndag 17 september 2018

Vecka 38 9C

Av utvärderingarna att döma var eleverna mycket nöjda med förra veckans temavecka. Den här veckan arbetar vi enligt schema som vanligt innan det är dags för eleverna att göra sin PRAO vecka 39. Veckan ser ut som följer:

Måndag: uppgifterna i franska skall vara klara.
Onsdag: svenska: läsläxa s. 51-108. Boksamtal 2. Frågorna ligger under klassuppgifter i Classroom.
Torsdag: läxförhör i NO, glosor i franska och spanska.
Fredag: syslöjdsgruppen har ingen lab.

Jag vill samtidigt passa på att påminna om föräldramötet för årskurs 9 tisdagen den 18/9 kl. 18.00-19.00 i matsalen. Välkomna! //Martina Vållberg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar