Vi vill gärna påminna om att eleverna byter klassbeteckning från t.ex. 7a till 8a. Föräldern behöver av prenumerera på den klass de prenumererar på (se under under Länkar på vänstra sidan. Information till föräldrar om blogg) och prenumerera på den nya klassen. Detta är alltså ingenting som flyttas över automatisk.

Hultdalsskolan ligger i Åby och tillhör Kvillingespåret som består av förskolor och skolor i Åby, Jursla och Simonstorp.
Elever kommer från Jurslaskolan och Åbymoskolan för att gå hos oss i årskurserna 7-9.

måndag 3 december 2018

Föräldrautbildning äldre barn


NORRKÖPINGS KOMMUN
Socialkontoret och Utbildningskontoret

INBJUDAN TILL FÖRÄLDRAUTBILDNING


Hamnar Du ofta i konflikt med din tonåring?

Vill du vara med i en föräldracirkel?
Kursen vänder sig till föräldrar som har ungdomar i åldrarna 12-18 år och som tycker att det är svårt att få det att fungera hemma. Kanske präglas mycket av tiden tillsammans av konflikter och bråk. Det är vanligt att ungdomar bråkar med föräldrar och syskon. Ibland kan det vara svårt som förälder att veta hur man ska hantera detta. Detta är en kurs som ger praktiska verktyg och som handlar just om att få det att fungera bättre hemma. Ungdomar i den här åldern börjar frigöra sig från sina föräldrar och kompisar och det som händer utanför familjen blir allt viktigare. Men trots detta är föräldrar fortfarande väldigt betydelsefulla

Vad är Komet?
Komet är ett föräldraträningsprogram som är utvecklat i Sverige. Programmet bygger på att förbättra kommunikationen och relationen mellan föräldrar och barn.

Hur går det till?
Utbildningen sker i grupp tillsammans med andra föräldrar och två gruppledare. Som förälder får man konkreta förslag och övningar att pröva hemma mellan träffarna. Gruppen träffas nio gånger. Träffarna bygger på aktivt deltagande och innehåller mycket exempel, diskussioner och idéer för hur man kan bemöta sin tonåring. Innehållet är inriktat på att se möjligheter och lösningar.

De olika momenten i träffarna är;
Ø  Tid tillsammans
Mål: att bygga upp relationen till den ungdomen

Ø  Kommunikation
Mål: tydlig, konsekvent och lyhörd kommunikation

Ø  Problemlösning
Mål: förhandla och nå överenskommelser med den unge

Ø  Regler
Mål: tydliga förväntningar och konsekvenser


Vem kan delta?
Utbildningen är anpassad för föräldrar som har barn/ungdomar mellan 12-18 år. Vi vänder oss i första hand till föräldrar som tycker att det är konflikter och bråk med barnet/ungdomen.


Vi inbjuder Dig/Er till utbildning i grupp med andra tonårsföräldrar. Det kommer att vara högst 12 st föräldrar i gruppen. Vid många anmälningar kommer prioriteringar att göras.

Kursen består av 8 träffar under våren 2018, med start under v 6.
Cirka två månader efter kursen inbjuds gruppen också till en uppföljningsträff.

Tid: en kväll i veckan 17.30–20.00. Det kommer finnas två olika dagar att välja på, onsdagar eller torsdagar. Fika ingår och kursen är kostnadsfri.

Vi önskar din anmälan senast fredagen den 11 januari 2019.  Maila eller ring till nedanstående kontaktpersoner.

I anmälan vill vi ha följande uppgifter:

·      Ditt namn, telefonnummer, adress (gärna din e-post)
·      Ditt barns namn, skola och klass
·      Kort beskrivning av anledningen till att du önskar gå KOMET.
·      Om det är någon av dagarna du inte kan.


Du kommer att erbjudas ett enskilt samtal med kursledarna innan kursstart för närmare information om innehåll i utbildningen och förväntningar på den.

Kontakta:

Elizabeth Hallin
Behandlingsassistent, Socialkontoret
Telefon: 011 15 33 53
Mobil: 0725 669798


Eva Pedersen                                         
Kurator, Djäkneparksskolan och Moamottagningen                  
Tel 011-15 31 48                                  
Mobil: 073 020 1273                           
eva.pedersen@norrkoping.se             


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar