Vi vill gärna påminna om att eleverna byter klassbeteckning från t.ex. 7a till 8a. Föräldern behöver av prenumerera på den klass de prenumererar på (se under under Länkar på vänstra sidan. Information till föräldrar om blogg) och prenumerera på den nya klassen. Detta är alltså ingenting som flyttas över automatisk.

Hultdalsskolan ligger i Åby och tillhör Kvillingespåret som består av förskolor och skolor i Åby, Jursla och Simonstorp.
Elever kommer från Jurslaskolan och Åbymoskolan för att gå hos oss i årskurserna 7-9.

måndag 14 januari 2019

Info om gymnasievalet 2019
Information om gymnasievaletGymnasieval

Måndagen 14 januari öppnar webbsidan (www.gymnasiestudera.se) där gymnasievalet ska göras. Ni har fått hem inloggningsuppgifter och det är väldigt viktigt att ni sparar dessa uppgifter. Inloggningsuppgifterna ska ni använda under hela sökperioden och även i sommar då ni får det slutgiltiga antagningsbeskedet. Fredagen 15 februari är sista dagen för att göra sitt val till gymnasiet.Gör så många val som möjligt. Var noga med att rangordna alternativen utefter hur gärna du vill gå respektive program. Blir du antagen till ett av dina val kommer alla lägre val strykas.

Kvittensen ska skrivas ut och skrivas på (påskrift av eleven) och lämnas till mentor. Meddela mentor om ni inte möjlighet att skriva ut kvittensen hemma så skriver vi ut den på skolan.Preliminärantagning

Från och med den 15 april kan ni se det preliminära antagningsbeskedet på Gymnasiestudera.Omvalsperiod

Omvalsperiod för Östergötland och Gymnasiestudera är öppen 15 april - 3 maj.

Om ni har gjort någon ändring i ansökan ska kvittensen skrivas ut och skrivas på och lämnas till mentor. Vill ni inte göra någon ändring i ert val så ska ni inte göra något. Valet är då sparat från första sökningen.


/Mentorerna
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar